“Det er med vemod, at vi i bestyrelsen i dag skal tage afsked med dig som selskabets formand gennem 12 år.

Vi har forståelse for din beslutning om, at helbredet må være i 1. række, selv om vi havde håbet på, at du ville være fortsat som formand mange år endnu.

Vi har altid set frem til bestyrelsesmøderne og møderne i de udvalg, som selskabet har. Du har lyttet, givet plads, du har formidlet samarbejdet, når opgaverne skulle løses. Din humor har været et vigtigt krydderi på arbejdet.

Du har stået for de store linjer, men i HLS har ingen opgave været for lille til, at du har taget dig den på.

Du er Hvidovredreng – født og opvokset i den nordligste opgang i Hvidovre – på grænsen til Rødovre. Du har været aktiv i sporten, var med til som aktiv i HBC at spille HBC op i divisionen. Du har været lærer på Langhøjskolen, viceinspektør og inspektør på Sønderkærkolen. Du har sammen med Birgit boet i Bredalsparken og i Grenhusene i indtil nu i over 50 år.

Det har givet dig en bred kontaktflade til det liv, der leves og har været levet i Hvidovre. Når et navn eller en lokalitet bliver nævnt, kan du straks sætte mange ord på, hvem og hvad der er tale om. Nogen vil måske spørge, om du kun har haft din gang og dit virke øst for Avedøre Havnevej. Det har du ikke kun. Du har interesseret dig for hele Hvidovres lokalhistorie. Sammenlægningen med Avedøreselskabet var noget af det første, der skete i din formandstid. Du var i mange år formand for Københavns Befæstningsforening og har været med til at gøre Vestvolden kendt som en spændende historisk lokalitet i Hvidovre/Avedøre med den årlige Befæstningsdag.

Vi er glade for, at du har lovet fortsat at være aktiv i selskabet. Det være sig som interviewer og i arbejdet med at skrive artikler til medlemsbladet.

Mange tak, Ole for det kæmpestore arbejde, du har lagt i HLS og for de flotte resultater, du har skabt. Det har gjort, at HLS i dag er kendt som en aktiv og spændende forening.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne som tak udnævne dig til æresmedlem af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Med æresmedlemsskabet følger et diplom, som Jette Randal-Lund har udfærdiget.”

Af: Jens Frederik Jørgensen