SÅDAN BLIVER DU MEDLEMBlad-14-4-forside

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab optager medlemmer  som enkeltpersoner -eller
som foreninger, institutioner og virksomheder (dog uden stemmeret).

Enkeltmedlemmer betaler kr. 150,- pensionister kr. 125,-
NB: For medlemmer, der skal have tilsendt Bladet, tillægges et årligt porto-gebyr på 180,- kr.
Årligt kontingent (2022) fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreninger, institutioner og virksomheder

som ønsker at støtte selskabets aktiviteter, er velkomne.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Rytterskolen: Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre
Formanden: Anders Aalund
Nørremarksvej 6
tlf.: 3675 6214/Mobil: 2420 2655
e-mail: hlsformand@gmail.com
Kasserer: Knud Kofoed Sørensen – Telefon: 4183 3108 – emailadresse: hlskasserer@gmail.com

… eller du kan ….> Udfylde kontaktformularen, og tilmelde dig online.


BANKOPLYSNINGER mm:
MobilePay: Nr.: 94672
HUSK at skrive din adresse i kommentarfeltet!
Bankkonto: 5025 1028523


Medlemsbladet

Medlemsbladet, Hvidovre Lokalhistorie, kunne i 2012 fejre sit 30 års jubilæum. Bladet bliver til i tæt samarbejde med Forstadsmuseet, og har gennem årene bragt mange historiske artikler og fotos, leveret af såvel professionelle historikere som borgere med lokalhistoriske rødder.

Medlemsbladet er, sammen med Forstadsmuseets omfattende hjemmeside, med til at holde historien i gang samt ikke mindst være inspirationskilde til nye og endnu usete lokalhistoriske bidrag. Bladet indeholder artikler og billeder om Hvidovre og Avedøres historie samt informationer om kommende arrangementer i Selskabet såvel som fælles arrangementer med arkivet og andre.

Medlemsbladet udgives fire gange årligt og uddeles, af Selskabets medlemmer.

Rytterskolen ved Hvidovre Kirke er hjemstedet for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.