SÅDAN BLIVER DU MEDLEMBlad-14-4-forside

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab optager medlemmer  som enkeltpersoner -eller
som foreninger, institutioner og virksomheder (dog uden stemmeret).

Enkeltmedlemmer betaler kr. 150,- pensionister kr. 125,-
NB: For udenbys medlemmer, der skal have tilsendt Bladet, tillægges et årligt porto-gebyr på 192,- kr.. Udenbys medlemmer kan uden porto-gebyr vælge at modtage Bladet digitalt.

Årligt kontingent (2022) fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreninger, institutioner og virksomheder

som ønsker at støtte selskabets aktiviteter, er velkomne.

INDMELDELSE

BANKOPLYSNINGER mm:
MobilePay: Nr.: 94672
HUSK at skrive din adresse i kommentarfeltet!
Bankkonto: 5025 1028523


Medlemsbladet

Medlemsbladet, Hvidovre Lokalhistorie, kunne i 2012 fejre sit 30 års jubilæum. Bladet bliver til i tæt samarbejde med Forstadsmuseet, og har gennem årene bragt mange historiske artikler og fotos, leveret af såvel professionelle historikere som borgere med lokalhistoriske rødder.

Medlemsbladet er, sammen med Forstadsmuseets omfattende hjemmeside, med til at holde historien i gang samt ikke mindst være inspirationskilde til nye og endnu usete lokalhistoriske bidrag. Bladet indeholder artikler og billeder om Hvidovre og Avedøres historie samt informationer om kommende arrangementer i Selskabet såvel som fælles arrangementer med arkivet og andre.

Medlemsbladet udgives fire gange årligt og uddeles, af Selskabets medlemmer.

Rytterskolen ved Hvidovre Kirke er hjemstedet for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.