Det er muligt at betale med MobilePay:
 – eksempelvis kontingent, ved arrangementer m.m

Ved betaling – eksempelvis kontingent -kan nedenstående QR-kode
scannes i MobilePay – eller send beløbet til 94672

HUSK  at skrive din adresse i beskedfeltet