Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

CVR/SE nr. 31 676 363

Rytterskolen:
Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre

Anders Aalund
Nørremarksvej 6
Mobil: 2420 2655
e-mail: hlsformand@gmail.com
 –
Ris/ros, idéer eller anden henvendelse – klik her og udfyld skemaet

Har du idéer, artikler, billeder eller andet, som evt. kan optages i medlemsbladet, eller på anden måde kan indgå i selskabets arbejde?
– så er du meget velkommen til at sende materialet
pr. mail til hlsredaktionen@gmail.com

Drejer det sig om større filer kan en denne filtjenester evt.  bruges:
https://www.wetransfer.com/

Hvis det er et fysisk materiale kan det afleveres til
formanden eller på Forstadsmuseet.

Venlig hilsen
Redaktøren