Generalforsamling

  • Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
  • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel.
  • Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det,
  • eller når mindst 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde.
  • Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført.

Selskabets vedtægter

Beretninger

Referater