aveøre_gadekær
Avedøre gadekær

V E L K O M M E N  T I L

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) blev stiftet i 1978, med det formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for lokalhistorien inden for Hvidovre Kommunes område, omfattende Hvidovre og Avedøre bydele.
HLS har et tæt samarbejde med , Forstadsmuseet, som er beliggende i den historiske militærlejr, Avedørelejren.
Forstadsmuseet rummer lokalhistoriens byggesten i form af arkivalier, fotos, malerier, lydoptagelser samt meget andet relevant stof.
HLS er, sammen med Forstadsmuseet, med til at støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser samt anden formidling af lokalhistorisk stof. Endvidere med assistance i forbindelse med fælles arrangementer
Herudover arrangerer HLS egne foredrag og ekskursioner til forskellige historiske lokaliteter.
En del af Selskabets medlemmer, benævnt frivillig, deltager ved gennemførelsen af forskellige arrangementer i samarbejde med Forstadsmuseet.

forstadsmuseetHLS deltager også i det landsdækkende samarbejde mellem de lokalhistoriske foreninger, og ved den årlige Befæstningsdag, der finder sted i september, og som omfatter hele Vestvolden og Københavns nyere befæstning.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er medlem af: Dansk Lokalhistorisk Forening  Københavns Befæstningsforening