Referat af generalforsamling 5. marts 2020

Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs generalforsamling Torsdag den 5. marts 2020 i Kometen Valg af dirigent: Anders Aalund bød velkommen og foreslog Christian Thode som dirigent. Denne blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var korrekt og denne blev godkendt. Der var 102 stemmeberettigede medlemmer til stede. Valg af stemmetællere: […]