Ønsker du et medlemsskab

af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
kan du benytte nedenstående kontaktformular
eller henvende dig til kasserer eller formand

Kasserer: Knud Kofoed Sørensen
Telefon: 4183 3108
mailadressehlskasserer@gmail.com

Formanden: Anders Aalund 
Telefon: 3675 6214 / Mobil: 2420 2655
mailadresse: hlsformand@gmail.com

Nærmere oplysninger om medlemskab og kontingent 

Kontingent:
Alm. medlem 150,- kr.
Pensionist: 125,- kr.

NB: For udenbys medlemmer, der ønsker Bladet tilsendt fysisk
tillægges et årligt portogebyr på 192.- kr.
Alternativt sendes Bladet til den oplyste mailadresse
mod betaling af alm. kontingent  (150,- kr./125- kr.)

Indmeldelse    Til udenbys medlemmer:

    Hvordan ønsker du at modtaget bladet?

    Indbetaling af kontingent:

    Indbetaling til MobilePay: 94672 eller bankkonto 5025 1028523

    HUSK: NAVN OG ADRESSE ved betaling