Referat af generalforsamling 5. marts 2020

Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs generalforsamling Torsdag den 5. marts 2020 i Kometen Valg af dirigent: Anders Aalund bød velkommen og foreslog Christian Thode som dirigent. Denne blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var korrekt og denne blev godkendt. Der var 102 stemmeberettigede medlemmer til stede. Valg af stemmetællere: […]

Referat af generalforsamlingen 13. marts 2019

Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Onsdag 13. marts 2019 i Kometen Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Christian Thode som dirigent. Der fremkom ingen andre forslag til dirigent fra forsamlingen. Christian Thode valgtes med klapsalver. Christian Thode takkede for valget. Han gennemgik selskabets vedtægter med henblik […]

Referat af generalforsamlingen – torsdag den 8. marts 2018

Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 i Ll. Friheden Formanden, Jens Frederik Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. Han oplyste, at Anja Olsen havde brækket en ankel på skiferie. Derfor måtte hendes foredrag om ”Kvinder i Hvidovre” udgå. Poul Sverrild overtog Anja Olsens opgaver i forbindelse med generalforsamlingen. Valg af […]

Referat af generalforsamlingen d. 16. marts 2017

Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 i Ll. Friheden Formanden, Ole Asbjørn Petersen bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsens medlemmer. Valg af dirigent Formanden foreslog Christian Thode som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag til dirigent fra forsamlingen. Christian Thode valgtes med klapsalver. Christian Thode takkede for valget. […]

Referat af Generalforsamlingen 19. marts 2015

Referat af generalforsamling i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i Ll. Friheden. Der var 80 deltagere i generalforsamling. Formanden Ole Asbjørn Petersen bød velkommen. Valg af dirigent På forslag af formanden påtog Niels Erik Madsen sig hvervet som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsens beretning Formanden aflagde […]

Referat af generalforsamlingen 10. marts 2014

1. Valg af dirigent Formanden, Ole Asbjørn Petersen bød forsamlingen hjerteligt velkommen og præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne. Charlotte H. Larsen og Jens Frederik Jørgensen var forhindret i at deltage. På forslag fra formanden valgtes med klapsalver Jørgen Salhauge som dirigent. Jørgen Salhauge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med mere end de […]

Referat af generalforsamlingen 11. marts 2013

1. Valg af dirigent Formanden, Ole Asbjørn Petersen bød forsamling hjerteligt velkommen og præsenterede bestyrelsesmedlemmerne. På forslag fra formanden valgtes med klapsalver Jørgen Salhauge som dirigent. Jørgen Salhauge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med mere end 14 dages varsel, således som vedtægterne kræver. Jørgen Salhauge gennemgik den udsendte dagorden og oplyste, […]

Referat af generalforsamlingen 12. marts 2012

1. Valg af dirigent: Jørgen Salhauge blev valgt og konstaterede, at der var 84 stemmeberettigede deltagere tilstede. 2. Formandens /bestyrelsens beretning:(Hele beretningen er lagt ud på selskabets hjemmeside). Ole Asbjørn Petersen fortalte indledningsvis, om hvilke personer, der i det forløbne har været i bestyrelsen, om mødeaktiviteten og udvalgene. De 13 arrangementer, som selskabet har afholdt […]