Slægtsforskning på nettet
– af Hvidovre Slægtsforskere

Lokalhistoriske kilder
af Museumsinspektør
Lisbeth Hollensen, Forstadsmuseet

Links m.m. fra Kenn Tarbensens foredrag på Dalum Landbrugsskole ved årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening.Dansk lokalhistorisk forening

Dansk Lokalhistorisk Forening
• Kildesøgning
Danske billeder

Arkiv.dk
Danmissions hjemmeside
Byggesagsarkiv
• Bygningskommisionens forhandlingsprotokol
Skøde-og panteprotokoller
• Dansk kirke og stat opslagsværk
• Forvaltningsarkiv
• Stads –og Lokalarkiv
Det Kgl. Bibliotek
• Danmarks Kunstbibliotek
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv
• Statsbiblioteket-(Statens avissamling til 1916)
Matrikelnr. Fra 1860
Landbrugshusholdningsarkivet
Danmark set fra Luften
• Kraks luftfotos 1956
• Kunstbib.dk –arkitekttegninger
• Realregistre med servitutter /tinglysning
• Brandforsikringsprotokoller
• Kreditforeningsarkiver
Rigsarkivets hjemmeside. 
• SKAFOR –Dansk Tarifforeningsarkiver m. industribygninger
• H.M. Markersens og søns arkiv