Slægtsforskning på nettet
– af Hvidovre Slægtsforskere

Lokalhistoriske kilder
af Museumsinspektør
Lisbeth Hollensen, Forstadsmuseet

Digitale lokalhistoriske kilder på nettet – find alt fra gamle fotos, film, slægter og kort!

Luftfotos, adresser og kort

Danmark set fra luften før Google – gamle luftfotos fra hele landet!
www.kb.dk/danmarksetfraluften
Luftfotos af gårde, huse, byer og bygninger primært fra 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne. Sitet udbygges løbende efterhånden, som billederne bliver digitaliseret.
1. Vælg ”Vælg Område” midt på øverste bjælke.
2. Zoom ind på det, du gerne vil se.
3. Klik på de grønne knappemåle og du kan se billedet.
4. For at se billedet i stor størrelse, klik på billedet og det kommer frem i venstre side.
5. Du kan downloade billedet ved at klikke på ”download symbolet”.
6. Du kommer tilbage til kortet ved at klikke på blå pil ”Tilbage til søgning” i venstre hjørne af billedet.

• Krak før og nu – sammenlign luftfoto 1954 og i dag
www.krak.dk
Luftfoto af hele landet fra 1954. Sammenlign luftfoto fra den gang med i dag ved at swippe
mellem de to luftfotos.
1. Vælg ”Kort” på forsiden.
2. Væg ”Luftfoto 1954” under ”Hybrid etc.” øverst i højre hjørne.
3. Skriv evt. en adresse i øverste venstre hjørne
4. Zoom ind på luftfotoet og se på det du gerne vil se.

• Kommunernes webkort – gamle luftfotos

De fleste kommuner har efterhånden et digitalt kort over kommunen liggende på nettet.
Her kan man være heldig, at der også ligger gamle kort og luftfotos over kommunen. Man
skal dog være opmærksom, at kommunerne bruger forskellige løsninger.
Den nemmeste måde at finde frem til en given kommunes webkort er at benytte www.google.com, slet og ret ved at søge på:
• Webkort + den givne kommunes navn.

• Kommunernes byggesagsarkiver – find oplysninger om din ejendom
De fleste kommuner har efterhånden digitaliseret deres byggesagsarkiver og lagt dem på nettet.
Byggesagsarkiverne giver oplysninger om ejendomme, hvem boede der hvornår, hvem
byggede huset, hvordan så huset ud oprindeligt osv.
Den nemmeste måde at finde frem til en given kommunes byggesagsarkiv er at benytte www.google.com, slet og ret ved at søge på:
• Byggesagsarkiv + den givne kommunes navn.

• Geodatastyrelsen – gamle kort på nettet
www.gst.dk
Geodatastyrelsen. Gamle kort og matrikelkort.
1. Vælg ”Se på kort” under i øverste højre hjørne på forsiden.
2. Vælg ”Historiske kort og slægtsforskning”.
3. Vælg ”Historiske kort på nettet” under ”Nyttige Links” i den blå faktaboks

• Danmarks Stednavne – hvorfor hedder det fx Hvidovre eller Brøndby?
www.danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk
Hvis man interesserer sig for historien bag stednavne, fx hvorfor det hedder Hvidovre eller Brøndby.
• Ejendomsoplysninger
www.ois.dk
Find oplysninger om din ejendom. Opførelsesår, matrikelnummer osv.

Billeder, film og aviser på nettet

• Arkiv.dk – flere tusinde lokalhistoriske billeder fra hele Danmark
www.arkiv.dk
Rummer samlinger fra ca. 500 danske lokalarkiver. Her kan du søge i flere tusinde digitale fotos fra hele landet!

• Mediestream – fritekstsøgning i gamle danske aviser
www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/
Fritekstsøgning i danske aviser! Du kan frit søge i aviser, der er mere end 100 år gamle. Hvis du går på dit lokale bibliotek, kan du være heldig, at biblioteket har licens til at søge i (udgåede) aviser helt frem til i dag.
1. Sæt flueben i ”Søg kun i det, du har adgang til.”
2. Skriv dit søgeord i søgefeltet. Vær opmærksom på stavemåden – prøv forskellige udgaver af stavemåder.

Danmark på film – gamle lokalhistoriske film fra hele landet
www.filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film
Gamle lokale film fra hele Danmark, der ligger tilgængelige på nettet. Måske ligger der en film fra din barndomsby!

• Københavnerbilleder – over 80.000 digitale fotos fra København og omegn
www.kbhbilleder.dk
Mere end 80.000 digitale billeder fra København og Frederiksberg, men også fra Brøndby og Hvidovre.

• Danskebilleder.dk – Billedarkiv for udvalgte arkiver
www.danskebilleder.dk

Det Kongelige Biblioteks digitale samling
www.kb.dk/editions/any/2009/jul/editions/da/
Søg i alt mellem gamle kort, fotos, partiprogrammer og meget mere.

• Dansk kulturarv – Danmarks digitale kulturarv, find film fra DR, fotos fra Det Kgl. Bibl.
www.danskkulturarv.dk
Samlet database hvor man kan søge gamle digitale fotos, film og lyd fra en række kulturinstitutioner såsom DR, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet m.m.

• Maleriarkivet – find gamle malerier fra fx Brøndby og Hvidovre
www.maleriarkivet.dk
Søg i gamle lokalhistoriske og topografiske malerier, også fra Brøndby og Hvidovre.

• Europeana Collections – fotos, lyd m.m. fra hele Europa
www.europeana.eu
Søg gamle fotos, genstande, bøger, videoer og lydoptagelser fra hele Europa, også fra Danmark.

• Euscreen – gamle film fra hele Europa
www.euscreen.eu
Søg i gamle filmoptagelser fra hele Europa, også fra Danmark.

• DRs programoversigt – hvad blev der sendt i radioen på din fødselsdag!
http://www.danskkulturarv.dk/programoversigt
Find og søg i gamle programoversigter fra DR 1925-1983.

• Evighedskalender – hvilken ugedag blev du født?
http://www.rmadsen.dk/kal/
Her kan du slå en hvilken som helst dato, helligdag, ugedag osv. op siden 1500-tallet.

Personsøgning

• Dansk Demografisk Database – søgbare indtastede folketællinger og kirkebøger
www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database. Indtastede folketællinger og kirkebøger, som du kan søge i. Vær opmærksom på stavemåden – prøv forskellige udgaver af stavemåder.
• Danishfamilysearch – søgbar slægtsforskerdatabase
www.danishfamilysearch.dk
Søg efter din slægt på denne side.

• Familysearch – verdensomspændende slægtsforskerdatabase
www.familysearch.org
Verdensomspændende slægtsforskerdatabase, hvor du med stor sandsynlighed kan søge dine aner frem! Mormoner sidder hele verden over og taster folketællinger, kirkebøger og andre personoplysninger ind, som man kan søge i. Vær opmærksom på, at du skal være oprettet som (gratis) bruger for at kunne søge.

• Kraks vejviser – fritekstsøgning i de gamle Krakvejvisere
www.bibliotek.kk.dk/temaer/krak
Kraks vejvisere (Kiøbenhavns Veiviser) fra 1710-1989 digitalt tilgængelige. Fra 1878 og frem kan man fritekstsøge i den enkelte vejviser.

• Politiets registerblade – søg blandt alle der har boet i Kbh. 1890-1923
www.politietsregisterblade.dk
Har du slægtninge, der har boet i København mellem 1890 og 1923, kan de muligvis findes i Politiets registerblade, der dengang fungerede som et slags folkeregister.

• Modstandsdatabasen – søg oplysninger om frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig
http://modstand.natmus.dk/Forside.aspx
Har du en frihedskæmper i familien eller en formodning herom, har du mulighed for at søge vedkommende frem her.

• Dødsannoncer – søg efter døde efter 2006
http://dødsannoncer.afdoede.dk/
Søgning i dødsannoncer fra 2006 og frem.

• Københavns Stadsarkiv – søg i materiale om København
www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-arkivet
Københavns Stadsarkiv har en lang række digitale kilder tilgængelige på nettet. Søg på personer, adresser m.m. i København.

• Statens Arkiver Arkivalieronline – adgang til tusindvis af arkivalier fra hele landet
www.sa.dk
Statens Arkiver. Vælg den funktion der hedder Arkivalieronline. Adgang til tusindvis af digitaliserede arkivalier. Folketællinger, kirkebøger, ejendomme, Vestindiske arkivalier og meget, meget mere.
Lokale Hvidovre og Brøndby søgesteder

• Forstadsmuseets hjemmeside – find et utal af historier fra Brøndby og Hvidovre
www.forstadsmuseet.dk
Forstadsmuseets hjemmeside. Rummer et væld af historier fra Brøndby og Hvidovre. Når du skriver i søgefeltet, søger du automatisk også i Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs medlemsblad, der udkommer fire gange årligt med historier fra Hvidovre.

• Brøndby og Hvidovres sognerådsprotokoller
https://forstadsmuseet.dk/historie/sogneraadprotokoller/
Brøndby og Hvidovres sognerådsprotokoller er søgbare og tilgængelige på
Forstadsmuseets hjemmeside. Sognerådet var datidens kmmunalbestyrelse. Søg i alt om fattighjælp til anlæg af veje i de to kommuner.

• Brøndby Kommunalbestyrelse – se referater og dagsordener siden 2011
www.brondby.dk/Politik/Dagsorden-og-referater

• Hvidovre Kommunalbestyrelse – se referater og dagsordener siden 1990
www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg

• Folkebladet
www.folkebladet.dk
Avis for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Her kan man ved at klikke på den digitale udgave af avisen søge i aviser tilbage til 2016.

• Hvidovre Avis
www.hvidovreavis.dk
Her kan man ved at klikke på den digitale udgave af avisen søge i aviser tilbage til 2009 (plus enkelte aviser fra 2002).

Arkivdatabaser, hvor man kan bestille arkivmateriale fra

• Daisy – Statens Arkivers database
www.sa.dk/daisy
• Starbas – Fælles søgeportal for flere kommunale arkiver
www.starbas.net

Find et lokalarkiv

• Danske arkiver – find et lokalarkiv via arkivvejviseren
www.danskearkiver.dk
Størstedelen af de danske lokalarkiver er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Her kan du finde råd og vejledning samt hvis du søger adressen på et specifikt arkiv.

• Organisationen Danske Arkiver – sammenslutning af større danske arkiver
www.dkarkiver.dk
En del af de danske arkiver er medlem af Organisationen Danske Arkiver. Også her finder du råd og vejledning samt adressen på specifikke arkiver.