Til udenbys medlemmer:

    Hvordan ønsker du at modtaget bladet?

    Indbetaling af kontingent:

    Indbetaling til MobilePay: 94672 eller bankkonto 5025 1028523

    HUSK: NAVN OG ADRESSE ved betaling