Tilmelding til alle arrangementer afholdt af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er nødvendig uanset, om der opkræves betaling eller ej.   Tilmelding skal ske ved at kontakte Forstadsmuseet på 36490030 eller send mail til  ***  Forstadsmuseet ***
HUSK AT OPGIVE NAVN OG TELEFONNUMMER! 

Arrangementer afholdt af Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand
er markeret med *
Vedrørende tilmelding til disse arrangementer
– se beskrivelsen af de enkelte arrangementer