Tilmelding til alle arrangementer afholdt af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab er nødvendig uanset, om der opkræves betaling eller ej.   Tilmelding skal ske ved at kontakte Forstadsmuseet på 36490030 eller send mail til  ***  Forstadsmuseet *** (se dog nederst om online tilmelding)
HUSK AT OPGIVE NAVN OG TELEFONNUMMER! 

Arrangementer afholdt af Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand
er markeret med *
Vedrørende tilmelding til disse arrangementer
– se beskrivelsen af de enkelte arrangementer


NB: Online-tilmelding.

Tilmelding til alle arrangementer annonceret fra og med blad 2019 nr. 4 (Arrangementer fra 12. december og fremefter) skal foregå online som beskrevet her på sitet og i bladet