Årsberetning til generalforsamlingen i HLS den 13.3. 2019

Jeg vil gerne begynde beretningen med at præsentere de, der har deltaget i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.

Karen Johansen, næstformand og tovholder for arrangementer.

Frank Gudmann, kasserer.

Gitte Jakobsen, tovholder i kommunikationsudvalget.

Anders Aalund, tovholder i interviewgruppen.

Finn Ivo Heller er suppleant og har fungeret som bestyrelsens sekretær.

Jørgen Snedled, redaktør og Webmaster.

Anja Olsen, museumschef og Poul Sverrild, forsknings- og samlingschef har repræsenteret Forstadsmuseet.

Herudover har Maria Durhuus og Mikkel Dencker fra kommunens Kultur- og Fritidsudvalg været medlemmer af bestyrelsen med henholdsvis Anders Liltorp og Niels Ulsing som deres suppleanter.

En stor tak til jer alle for engagement, energi og arbejdsindsats.

Birte Gerdes meddelte i maj, efter at have deltaget i 10 år i bestyrelsesarbejdet, at hun trak sig som suppleant. Tak til Birte for den indsats, hun har ydet i det lokalhistoriske arbejde såvel i bestyrelsen som i de år, hun var ansat i Forstadsmuseet. Hun har med sit indgående lokalkendskab og personkendskab, ydet et stort bidrag til bestyrelsens arbejde.

I aften vil jeg også gerne, at vi mindes vores tidligere formand og æresmedlem Per E. Hansen, der afgik ved døden i september 2018, 82 år gammel. Per var særdeles aktiv i det lokalhistoriske arbejde og har sat sig dybe spor med sine artikler i vores medlemsblad. Æret være Per E. Hansens minde.

HLS har ikke kunnet gennemføre årets aktiviteter uden hjælp fra mange andre af vores medlemmer – ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og arrangementer, hjælp med artikler og oplysninger til medlemsbladet, gennemførelse af interviews, bladomdeling, hjælp ved Befæstningsdagen, deltagelse i arbejdet med kortlægning af butikker på Hvidovrevej og registrering af HIFs foto. En stor tak til jer for jeres indsats.

Selskabet fejrede i 2018 sit 40-års jubilæum, og vi har forsøgt at gøre noget særligt ud af året. Vi har budt på flere arrangementer end i et normalt år, og vi har kunnet glæde os over stor tilslutning til arrangementerne.

Vi har forsøgt at have en bred vifte af tilbud og forsøgt at dække mange forskellige emner i møder og artikler. Året har budt på 20 arrangementer, og vi har forsøgt os med nye typer af arrangementer.

Studiekredsen om Lokalhistoriske Kilder blev vel modtaget af de 12 deltagere. Studiekredsen kan måske gentages om nogle år.

Der har været afholdt 4 hyggeeftermiddage i Rytterskolen og en julehyggeeftermiddag som en dejlig afslutning på året. Tak til jer, der har stået som værter for disse eftermiddage.

Søndag den 8. april fortalte Henning Haugshøj Jensen, med kunstnernavnet Bonzo, om sin glæde ved at danse og fik sammen med sin dansepartner Kate lokket dagens gæster på dansegulvet på Risbjerggård.

”En enestående historisk oplevelse – Et eminent foredrag, flotte fotos og en interessant og spændende undervandsfilm” fik 50 gæster, da vi den 17. april i samarbejde med Brøndby Lokalhistoriske forening holdt møde på ”Hermosagaard” om ”Slaget i Køge Bugt den 4.10.1710 og om Linjeskibet Dannebroges forlis”. Pensioneret orlogskaptajn Palle Nielsen og Stig Sørensen fra dykkerklubben ”Kon-Tiki” var engagerede fortællere.

På en dejlig solskinsdag, 16. maj, viste Børge Grøn-Iversen igen rundt på Risbjerg Kirkegård for en talstærk gruppe af deltagere. Kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen supplerede med oplysninger om kirkegårdens mange træer.

17. maj fortalte Annelise Dam Olesen om sit liv i og uden for atletikkens verden. I 1969 var hun uden tvivl Hvidovres hurtigste kvinde. Det år vandt hun sølv i 800 meterløbet ved EM i Athen.

11. juni viste en af Stationsbyens ildsjæle, Solveig Isbrand igen rundt i Stationsbyen med deltagelse af flere Hvidovreborgere, som stort set aldrig havde været rundt og set de mange attraktioner, som Stationsbyen kan byde på.

6. september stod jeg for en byvandring på Giesegårdsvej og vejens nærmeste omegn. Det viste sig, at der var meget at fortælle om selv en enkelt vej i Hvidovre.

19. september var der indbudt til en mindeaften om ”Jette Jan”. Mange, som havde været på togt med kommunens lejrskoleskib, var mødt frem med fotos og med stor lyst til at fortælle hinanden om oplevelserne til søs. Det var en ny type arrangement, som blev afprøvet med succes.

Søren Østergaard kunne igen i år vise 30 deltagere rundt på Vestvolden i Hvidovre som led i den årlige Befæstningsdag. Vestvolden er et smuk og interessant område, som vi i Hvidovre har stor glæde af.

3. oktober underholdt Harly Henningsen om sin barndom i området omkring Hvidovre Torv, og han fortalte også spændende og sjove historier fra sin store interesse for jagt og sejlads på Kalveboderne.

1. november causerede Anja Olsen og Karen Johansen over kvindeliv i Hvidovre med fakta, fortællinger, filmklip, musik og humor. Det blev en spændende aften for de 65 deltagere – mænd såvel som kvinder. 2 tidligere og en nuværende borgmester bidrog med egne oplevelser om kvinder i politik.

21. november kulminerede selskabets 40-års jubilæum med en jubilæumsaften i Kometen. 348 havde løst billet til arrangementet. Flemming Krøll fortalte om sin barndom og ungdom i Hvidovre og gav flot underholdning, som gæsterne kvitterede for med stående bifald. Aftenens tre taler var rammet ind med 2 Hvidovresange- sunget af SAFOLI-koret.

24. januar fortalte Jens Loft Rasmussen om sin barndom og tidlige ungdom i Hvidovre. Vi hørte bl.a. om Bredalsparken, Risbjergskolen og FDF. Som afslutning så vi en smalfilm fra en spejderlejr på Bornholm i midten af 60erne.

7. februar fortalte Niels Nielsen om sin barndom og ungdom samt om 66 år i HIFs tjeneste. Niels Nielsen og Klaus Moe fortalte om HIFs historie ud fra nogle af de mange HIF-fotos, der er blevet fundet frem. Det blev en aften, hvor minderne stod i kø for at blive fortalt.

6. marts var der fuldt hus i skolestuen på Rytterskolen. Rauf Zahed fortalte sin gruopvækkende historie om fængsel og tortur samt flugt fra Iran. Han fortalte om vigtigheden af at være aktiv i det lokale demokrati og foreningsliv. Det har han været i Avedøre Stationsby i snart 40 år.

Vi har også i det forløbne år udgivet 4 medlemsblade. Det kom som en overraskelse for os, da vi stod og skulle have trykt det sidste medlemsblad i 2018, at kommunen havde lukket rådhusets trykkeri. Vi var ikke blevet orienteret herom. Vi og mange andre af kommunens foreninger må nu finde andre steder at få trykt vores materiale. Beslutningen undrede os, men vi har selvfølgelig måtte indrette os efter de nye forhold. Hvis udgifterne til tryk af medlemsblad bliver væsentlig dyrere, må kontingentet måske forhøjes.

Stor tak til vores effektive korps, der pakker medlemsblade og som omdeler medlemsbladene. Uanset vejr og vind, så rykker omdelerne ud. Hvis det ikke var tilfældet, måtte vi fordoble kontingentet.

Der skal også i aften lyde en tak til Hvidovre Teaterforening, der i år kunne fejre 50-års jubilæum. Som et led i jubilæet udgav teaterforeningen et jubilæumsskrift, som alle vores medlemmer modtog et gratis eksemplar af.

Også tak til teaterforeningen for hjælp med baren på vores jubilæumsaften.

I den varme sommer har Jørgen Snedled udført et kæmpe arbejde med at samle og digitalisere alle de 135 medlemsblade, der er udgivet siden 1983. De er nu samlet på vores og museets hjemmeside således, at det er muligt at læse og søge i alle bladene. Jeg vil opfordre jer til at gå på opdagelse i de over 3.700 sider.

Vi udsender et nyhedsbrev til ca. 100 abonnenter. Nyhedsbrevet fortæller især om, hvad der kommer af artikler i det kommende medlemsblad og minder om tilmelding til kommende arrangementer.

Vi har ikke nogen Facebook-profil, men vi har lagt orientering om kommende møder ud ca. 8 dage før og kan konstatere, at det har haft en god effekt på deltagerantallet.

Som led i EU’s nye persondataregler, har vi fået vedtaget regler for, hvorledes selskabet behandler, opbevarer m.v. de persondata, vi kommer i besiddelse af. Reglerne kan læses på vores hjemmeside. Folkeoplysningsudvalget afholdt en temaaften om de nye og noget indviklede regler. Det var en stor hjælp for foreningslivet i Hvidovre, og vi kan kun opfordre til, at folkeoplysningsudvalget afholder flere orienteringsmøder for foreningerne om de tværgående emner. Det vil lette og være en god støtte til det frivillige arbejde i foreningerne.

Vores interviewarbejde i samarbejde med Forstadsmuseet er fortsat i årets løb. Mange vil gerne lade sig interviewe – vi har en lang venteliste, og vi vil meget gerne have flere interviewere. Jeg vil gerne appellere til jer i salen om at overveje at blive interviewer. Det er spændende at få lov at høre folk fortælle deres livs historie.

Interviewene gør vores lokalhistorie levende. Hvis historierne ikke bliver fortalt, optaget, nedskrevet, så går de tabt, og det vil være umådelig trist.

Nye interviewere kan henvende sig til Anders Aalund, og I vil få god hjælp til at komme i gang med arbejdet.

Hvidovrebibliotekerne havde i september indbudt borgerne til en aften, hvor de kunne komme og fortælle deres særlige historie om Hvidovre. Fra bestyrelsen deltog Karen Johansen og Anders Aalund  med deres ”Hvidovre-fortællinger”.

En gruppe af medlemmer har i årets løb lagt et stort og fornemt arbejde i at kortlægge hvilke butikker, der har ligget på Hvidovrevej – i første omgang på strækningen fra grænsen til Rødovre og til Brostykkevej. Butikker er kommet og gået, og ved at gå på opdagelse i arkivmateriale fandt gruppen over 1.100 forskellige indehavere af butikker på den undersøgte strækning af Hvidovrevej – Et imponerende antal.

På en udstilling på Hvidovre Hovedbibliotek fra torsdag den 3. januar 2019 til 14. januar 2019 præsenterede gruppens sit foreløbige arbejde. Det blev en særdeles vellykket og velbesøgt udstilling. Udstillingen blev omtalt i TV2Lorry, og der kom 1.400-1.500 besøgende i udstillingsperioden. Der kom en del oplysninger og materiale ind som kan bruges til indarbejde i udstillingsmaterialet. I løbet af året vil det reviderede materiale kunne offentliggøres. Hvordan kan jeg ikke sige i dag.

Udstillingen viste, at der er stor interesse for lokalhistorien. Snakken gik lystigt mellem deltagerne, der kunne udveksle minder og pludselig finde fælles bekendte m.v. Udstillingen har givet kunne danne grundlag for videre snak med familie og venner.

I de kommende år er det tanken at kortlægge resten af Avedøres og Hvidovres forretningsliv. Har du lyst at være med, så meld dig som interesseret til mig.

Det har været imponerende at høre gamle HIF´ere beskrive de foreløbigt over 800 HIF-fotos, der nu er lagt på www.arkiv.dk Der har ikke været megen tvivl om navnene på de spillere, der er med på billederne eller om kampresultater og spillesteder. HIFs historie er en meget vigtig brik i fortællingen om Hvidovre.

Igen i år har en gruppe af vores medlemmer været travlt beskæftiget med det fortsatte arbejde med at renskrive sognerådsprotokoller. Det er et arbejde, som gøres for Forstadsmuseet, der flere gange har udtryk stor glæde over arbejdet. Arbejdet med Hvidovres sognerådsprotokoller er afsluttet, og det varer ikke længe, inden det samme er tilfældet med Brøndbyernes protokoller. Slutresultatet bliver 13.800 renskrevne protokolsider. Her er så en vigtig lokalhistorisk kilde, som man kan søge i via museets hjemmeside.

Skrivegruppen mødes stadig en gang om måneden i Rytterskolen, hvor der fortælles om de mange oplevelser, livet har budt deltagerne på.

Selskabet har i år bestræbt sig på at være synlig i lokalsamfundet for at vække og udbrede kendskabet til lokalhistorien. Vi holdt foredrag i ÆldreSagen, Frivillighedsrådet, Lions Club og for ”Nye pensionister” -foredrag i grundejerforeningen Giesegård samt i bofællesskaberne Solkilden og Langkilden.

I årets løb har vi bidraget med lokalhistoriske artikler i Hvidovre Avis og i Ældrerådets blad.

Vi har deltaget som rundviser i museets fyraftensrundvisning i Hvidovre Nord og bidraget med en øl eller vand i forbindelse med museets øvrige byvandringer i Hvidovre.

Vi havde velbesøgte stande ved ”De gamle Kæmpers marked” foran rådhuset og ved Forstadsmuseets julemarked i Avedørelejren.

Igen i år deltog vi i tilrettelæggelse og gennemførelse af ”Frivillig Fredag”. Det er et stort arbejde, der ligger bag den årlige fejring af de frivillige i kommunen.

Kalenderen for 2019 udkom i et større format. Tanken bag var at markere jubilæumsåret med en kalender, der dels rummer mange billeder fra Hvidovres historie og dels i kort form fortæller byens lokalhistorie fra 1901 til i dag. Poul Sverrild har stået for den velskrevne tekst.

Den større synlighed har også vist sig at betyde et stigende medlemstal. Vi er pr. dags dato 660 medlemmer. Vi måtte i år gøre en særlig indsats over for selskabets restanter. Mange havde ventet at få et girokort til indbetaling af kontingent. Den mulighed eksisterer ikke mere. Vi har derfor i februar i år gjort noget særligt ud af at fortælle om, hvorledes kontingentet kan indbetales. Vi håber, at denne orientering er nyttig ikke kun for medlemmerne, men også for os i arbejdet med at holde styr på medlemskartoteket.

Selskabet skylder Hvidovre Avis stor tak for den velvilje, vi altid møder, når vi beder avisen om at omtale vores aktiviteter. Det er en meget væsentlig mulighed for os til at skabe synlighed om arbejdet.

Ved sidste generalforsamling opfordrede vi kommunen til at købe vandtårnet og Avedøre Flyveplads.

Vandtårnet er købt, og vi deltager gerne i en udveksling af ideer om vandtårnets fremtid.

Avedøre Flyveplads blev af staten solgt til anden side. Det var ærgerligt. Det vides endnu ikke hvad, køberen vil bruge flyvepladsen til. Skulle der igen opstå en mulighed for at købe flyvepladsen, så håber vi, at kommunen gør brug af muligheden.

Et par ord om Rytterskolen. Efter renoveringen har vi konstateret at akustikken i skolestuen er blevet dårligere. Sammen med Slægtsforskerne har vi rettet henvendelse til kommunen for at få gjort noget ved problemet. Et ønske om teleslynge har ikke kunnet nyde fremme.

Der er kommet Wi-Fi i Rytterskolen. Det må i dagens Danmark betragtes som en nødvendighed i alle de lokaler, som bruges af foreningslivet.

En ny PCer til brug i vores arbejde og i forbindelse med foredrag er blevet formidlet af Maria Durhuus.

Samarbejdet med Hvidovre Slægtsforskere og Hobbyforeningen om brug af Rytterskolen fungerer godt. Vi har efterlyst en beskrivelse af, hvordan Rytterskolen kan og må bruges, og hvorledes den skal afleveres efter brug. En sådan beskrivelse forventes snart at foreligge.

Jeg nævnte tidligere i aften Vestvolden som en vigtig del af kommunens lokalhistorie. Vi har i løbet af året presset på at få sat Den røde Landminebarak i stand. Den står lige så langsomt og forfalder. Men det er ikke endnu lykkedes at få Forsvarsministeriet til at gøre noget ved bygningens vedligeholdelse

Arbejdet med at få fortalt historien om Paradislejren har også ladet vente på sig, men det siges nu, at der i løbet af 2019 vil komme ny skiltning langs Vestvolden, og at historien om Paradislejren, der ligger ud for Stationsbyen, i den forbindelse vil blive fortalt på et nyt skilt.

Søren Østergaard har i flere år været selskabets repræsentant i og formand for bestyrelsen for Københavns Befæstningsforening. Han er nu stoppet i bestyrelsen, grundet sin bopæl i Sønderborg. Selskabet er stadig medlem af Befæstningsforeningen, men ikke aktiv i bestyrelsesarbejdet.

Sidst, men så absolut ikke mindst vil bestyrelsen gerne takke for det tætte samarbejde med Forstadsmuseet og dets dygtige medarbejdere. Det har været inspirerende for vores arbejde. Museet og dets medarbejdere gør en fantastisk indsats med at formidle lokalhistorien til alle aldersgrupper både her og i Brøndby.

Selskabet har afgivet et høringssvar til lokalplanforslaget for Risbjerggård, Hvidovre Bymidte. Foreningerne nævnes ikke som fremtidige brugere af de lokaler, som skal indrettes. Selskabet påpegede, at stuehuset skal frilægges, så det ikke – som i dag – ”står i jord og asfalt til knæene”. Navnet Risbjerggård skal bevares for at fastholde den lokale identitet. Endelig beklages det, at salen ikke bevares, da det er i salen, kulturlivet har udfoldet sig gennem tiderne, og ikke i stuehuset, som det fejlagtigt stod i materialet.

Hvidovre Avis har trykt høringssvaret, der også findes på vores hjemmeside. Vi har trykt nogle eksemplarer, som interesserede kan få i aften.

Teater Vestvolden har som den kommende primære bruger været inddraget i forberedelsesarbejdet vedr. Risbjerggård/Hvidovre Bymidte, og vi kan kun håbe, at Vestvolden med succes kan løfte den udfordring, de får med at skabet liv i det fremtidige teater- og kulturhus.

Vi foreslog Kultur- og Fritidsudvalget, at kommunens foreninger snarest blev indbudt til et møde om foreningernes brug af lokalerne i et fremtidigt Risbjerggårdskompleks.

Vi har haft en dialog med medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget. Vi har i dag fået besked om, at de foreninger, der har brugt Risbjerggård, omgående vil blive indbudt til et møde om foreningernes behov og ønsker til de lokaler, som foreningerne vil få mulighed for at bruge i det nye Hvidovre Bymidte.

Mange tak for tilsagnet om et møde.

Et par ord mere om foreningsarbejdet i Hvidovre. Vi er mange foreninger, der ved de frivilliges indsats sætter et stærkt præg på kommunens kulturliv. Indimellem kan vi være i tvivl om, hvorledes kommunen og dens politikere bedømmer dette arbejde. Vi oplever, at det er det professionelle idrætsliv – og i relation til Bymidten, Teater Vestvolden, der prioriteres højest som et led i profileringen af Hvidovre kommune.

Denne profilering retter sig mod nye borgere. Man kan sige, at den retter sig mod et fåtal. Vi håber, at kommunen fremadrettet ikke vil glemme foreningslivet, som glæder de mange, der allerede bor i kommunen.

Hvis jeg i få ord skal fremhæve noget fra årets virke, må det være, at selskabet har meget været synlig i kommunen, og at mange har villet bidrage i selskabets arbejdet. Den lokalhistoriske interesse er meget stor, og det er et godt grundlag for selskabets arbejde i de kommende år.

I den globaliserede verden vi lever i, hvor vi uafbrudt hører om, hvad der sker rundt om i hele verden, fornemmer jeg, at mange gerne vil holde fast i det nære og det lokale. Derfor er det vigtigt, at selskabet er aktivt med til at formidle og udbrede lokalhistorien på mange forskellige måder, og derved stimulere interessen for det lokalsamfund, vi alle er en del af.

Der kunne givetvis fortælles mere om selskabets arbejde i det forløbne regnskabsår. Hvis nogen har spørgsmål herom, så besvarer vi det gerne som en del af debatten om bestyrelsens beretning.

Beretningen rummer også en orientering om det kommende års planlagte aktiviteter.

Der vil igen komme 4 medlemsblade. Artikler til bladet modtages meget gerne af Jørgen Snedled. Mange af jer har en fortælling, som vil interessere bladets læsere, så fat endelig pennen og skriv jeres historie.

Der vil blive afholdt en række møder, arrangementer mv. Måske ikke i helt samme omfang som i jubilæumsåret.

20. april arrangerer vi i samarbejde med Hovedbiblioteket en aften med historikeren og forfatteren Poul Duedahl, der har skrevet en gribende bog om Jens Nielsen, der sluttede sin kriminelle løbebane med at stikke ild på Stengården på I. G. Smiths Allé. Han var den sidste dansker, der i fredstid blev henrettet.

Lige nu er der planlagt en aften om Frelsens Hær i Hvidovre. Svendebjerggård fylder 100 år i 2019.

En tur til Thorsbro vandværksmuseum er planlagt til 18. juni. Vandledningen fra Thorsbro har i over 100 år løbet igennem Hvidovres jord.

Der kommer gentagelser af rundvisningerne på Risbjerg Kirkegård, i Stationsbyen og på Vestvolden.

Kom gerne med forslag til emner og foredragsholdere, som vi kunne bruge i løbet af året.

Vi vil sammen med museet udsende en hilsen til årets konfirmander, for at vække deres interesse for det lokalsamfund, de vokser op i.

I samarbejde med Brøndby Lokalhistoriske Forening gennemføres et par arrangementer. Byvandring i Brøndby Strand med besøg i en lejlighed, og et foredrag af Poul Sverrild om de to arkitekter Eske Kristensen og Kaj Fisker, der med deres bygningsværker har sat deres præg på Hvidovre og Brøndby.

Vi vil tilbyde grundejerforeninger, plejehjem mv. foredrag om lokalhistorie.

Poul Sverrild har færdiggjort sin bog ”Veje til Hvidovre” om Hvidovres udvikling fra landsbysamfund til en forstad til København. Selskabet vil yde støtte – 20.000 kr. – til bogens udgivelse, hvorfor medlemmerne vil kunne købe den med en rabat på 20%.

Og når julen igen står for døren, kommer der en kalender for 2020, da vi mener, at kalenderen vækker stor glæde hvert år.

Alt det, som selskabet gerne vil gennemføre i det kommende år, vil kræve en stor arbejdsindsats. Vores frivillige gør allerede et stort arbejde. Vi vil meget gerne kunne trække på flere frivillige i arbejdet. I årets løb har flere meldt sig, men vi har brug for endnu flere.

Vil du hjælpe med artikler, med tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter, så tager vi imod hjælpen med kyshånd.

Vi har brug for flere interviewere. Der må være flere, der har tid og lyst til at blive interviewer, og vi kan love, at du vil få mange gode oplevelser ved at deltage i arbejdet. 

Dette skulle være ordene fra bestyrelsen og mig.

Vi vil gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger. Vi modtager gerne ris og ros, så selskabets arbejde i det kommende år kan blive så interessant og godt som muligt for vores medlemmer.