Referat af generalforsamling 5. marts 2020

Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs generalforsamling Torsdag den 5. marts 2020 i Kometen Valg af dirigent: Anders Aalund bød velkommen og foreslog Christian Thode som dirigent. Denne blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var korrekt og denne blev godkendt. Der var 102 stemmeberettigede medlemmer til stede. Valg af stemmetællere: […]

Referat af generalforsamlingen 13. marts 2019

Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Onsdag 13. marts 2019 i Kometen Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Christian Thode som dirigent. Der fremkom ingen andre forslag til dirigent fra forsamlingen. Christian Thode valgtes med klapsalver. Christian Thode takkede for valget. Han gennemgik selskabets vedtægter med henblik […]

Årsberetning til generalforsamlingen i HLS den 13.3. 2019

Årsberetning til generalforsamlingen i HLS den 13.3. 2019 Jeg vil gerne begynde beretningen med at præsentere de, der har deltaget i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år. Karen Johansen, næstformand og tovholder for arrangementer. Frank Gudmann, kasserer. Gitte Jakobsen, tovholder i kommunikationsudvalget. Anders Aalund, tovholder i interviewgruppen. Finn Ivo Heller er suppleant og har fungeret som […]