Bestyrelsens beretning for 2022 – 2023 er aflagt af formanden for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS), Anders Aalund, på den ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 i Kometen.

156 sider medlemsblad er det blevet til siden sidste generalforsamling. Det er et imponerende antal artikler, der bliver skrevet i løbet af et år. Et omfang vi med rette kan være stolte af og meget taknemmelige for. Tusind tak til forfatterne.

Man kommer langt omkring når man læser bladet. Slægtsgårde i Avedøre, tidligere vandløb og åer i Hvidovre Nord, der nu stort set alle er lagt i rør, mange fine referater af vore spændende møder med interessante oplægsholdere, præsentation i anledning af bogudgivelse, beskrivelser af lokalhistoriske jubilæer som for eksempel Køge Bugt Banens 50 års dag, kunstture i Avedøre Stationsby, artikler fra spændende boliger som for eksempel et vandtårn, spændende artikler fra Forstadsmuseet, diskrete vartegn rundt omkring i Hvidovre så som transformerstationer, jo listen er lang og dog alligevel ikke komplet. Redaktionsudvalget synes bladet rammer bredt, så alle kan få en god oplevelse, når de læser bladet.

Når vi har været med til årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening, er der da heller ikke tvivl om, at vores medlemsblad skiller sig markant ud som et af de fornemmeste både hvad angår antallet af artikler, men sandelig også opsætning og udstyr. Dette er ikke blot vores egen holdning men også mange af de øvrige deltageres.

Så endnu engang tusind tak til alle involverede. De ca. 700 blade skal jo også afleveres til medlemmerne, hvilket klares med bravur af en flittig flok frivillige.

Og frivillige har Selskabet god brug for i løbet af året. Det skal siges, at selskabet er meget taknemmelige for den store indsats, som vore mange frivillige yder i diverse sammenhænge, men vi godt kan bruge flere. Dette gælder også for henholdsvis arrangementsudvalget og interviewgruppen.

En anden vigtig funktion i HLS er kassererhvervet. Knud Sørensen lægger virkelig meget arbejde i at sørge for, at medlemskontingentet bliver betalt. Det bliver til mange telefonopkald og cykelture i denne sags tjeneste. Tusind tak til Knud for det store arbejde.

Selskabets kalender vækker jo også glæde, når den lander i postkassen. 2023 udgaven handler om forretninger. De medfølgende tekster er blevet til i et rigtig godt samarbejde mellem Forstadsmuseet og HLS. Emner til fremtidige kalendere modtages meget gerne.

Forretninger er jo noget, der har optaget en flittig arbejdsgruppe gennem flere år. Efterhånden er det lykkedes, at komme ud i alle kroge og hjørner af kommunen. En database er ved at blive befolket med alle de data, der er indsamlet. Ligeledes er Forstadsmuseets billedarkiv blevet gennemtrawlet for billeder med forretningsmotiver. De vil også blive lagt ind i databasen. Skulle du ligge inde med fotos, du mener kan have interesse, er du meget velkommen til at henvende dig til enten Forstadsmuseet eller HLS

Arrangementsudvalget har i det forløbne år endnu en gang skabt en fin palet af arrangementer, som altid er velbesøgte. Tusind tak til udvalget for den store indsats.

Den 9. marts var der i skolestuen på Rytterskolen mulighed for at lytte og selv bidrage med historier under overskriften ”Husker du vor skoletid”. Skolestarten på Avedøre gamle skole var temaet, der blev beskrevet af Randi Kronow, Bjarne Iversen og Bjarne Vinter.

Vores levede liv var overskriften da en flok damer på 85+ mødtes den 12. april i Rytterskolen. Der blev udvekslet mange gode historier og oplevelser. Møderne skulle gerne ende ud i en artikel i bladet.

HLS besøgte den 28. april Hvidovre Kirke. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Bjerregaard og sognepræst Eva K. Østerlind var værter ved en gennemgang af kirkens historie og indretning. Efter besøget i kirken var der kirkekaffe i Magistergaarden.

Niels Ulsing fortalte den 3. maj om sin barndom og ungdom i Hvidovre samt om sit arbejdsliv som socialrådgiver, men ikke mindst om sine 40 år i kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. Det var en rigtig spændende aften med gode historier fra rådhuset.

Risbjerg Kirkegård er efterhånden en af gengangerne blandt HLSs arrangementer. Den 18. maj besøgte vi igen den flotte kirkegård. Formand for kirkegårdsbestyrelsen Børge Grøn Iversen og kirkegårdsleder Tommy Nielsen var rigtig gode værter.

Det er ikke Hvidovre alt sammen, så den 19. juni var HLS på nabobesøg i Brøndby Kommune, hvor man besøgte Middelalderlandsbyen. ”Historielauget af 2021” repræsenteret ved Niels Peter og Charlotte Gillesberg som fortalte om og viste rundt i Middelalderlandsbyen. Landsbyen har mange skolebørn på besøg i løbet af året, der så kan opleve historien næsten live. Samlingen af lægeurter blev også gennemgået.

Som sædvanligt er der i løbet året flere besøg i Rytterskolen. Arrangementer der altid tiltrækker mange, der får et par hyggelige timer ud af det. Poul Sørensen og Karen Johansen sørger også for, at deltagerne får et godt foredrag om Rytterskolen. Det første besøg fandt sted den 14. juli.

Flere af vore arrangementer og eller ture fortjener gentagelse. Således vandreturen fra Avedøre Landsby til Glostrup kirke. Turen var delt op i to etaper. Første halvdel af turen, nemlig fra Avedøre Gamle Skole til Brøndbyvester Mølle fandt sted 30. august. Man fulgte den rute, borgerne i Avedøre brugte, når de indtil 1893 skulle i Kirke. Avedøre hørte nemlig til Glostrup Sogn indtil da. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortalte undervejs. Vi så også på gamle kort. Købmanden i Avedøre fik også nogle ord med vejen.

Anden etape fra Brøndbyvester Mølle til Glostrup Kirke foregik den 6. september. Igen med gode ord fra Lisbeth Hollensen. Da vi nåede frem til Glostrup Kirke var der en meget minutiøs gennemgang af kirken af kirketjeneren.

Turen var blevet til i samarbejde med Forstadsmuseet og Lokalhistorisk Forening for Brøndby.

Sol over Avedøre var titlen på Solveig Isbrands meget velbesøgte foredrag om sit arbejde i forskellige organisationer som udsending i nogle af verdens brændpunkter. Også arbejdet i Avedøre Stationsby Syd blev omtalt. Alt dette kunne man opleve den 7. september.

Den 22. september gennemgik Henning Elsby i Rytterskolen sit og Lars Bo Henriksens store arbejde med kortlægning af åer og vandløb i Hvidovre Nord. Et rigtig fint foredrag, der beskrev løbene. Man kan læse meget mere om emnet i flere artikler i bladet.

Pierre Miehe Renard fortalte den 20. oktober om sit virke i Teater Vestvolden. Pierre Miehe Renard fortalte blandt andet om det store samarbejde, der var nødvendigt, når der skulle skrives og opføres Egnsspil. Egnsspillende har stor betydning for mange mennesker.

Igen den 1. november var der hyggeeftermiddag i Rytterskolen.

“Mit Hvidovre” var titlen på Flemming Holberg Fengers gennemgang af sine år i Hvidovre samt sit virke inden for byggebranchen. Fenger har stået for mange kendte bygninger i Hvidovre. Her skal blot nævnes Cafe Viktoria og renoveringen af bygning på hjørnet af Avedøre Havnevej, Brostykkevej og Arnold Nielsens Boulevard. Der var mange og høre Fenger.

Sidenhen har Flemming Holberg Fenger generøst foreslået, at hans firma skulle donere 100.000 kr. til film om forretninger i Hvidovre. Manus er blevet udviklet i samarbejde med museumsinspektør på Forstadsmuseet Bitten Larsen. Vi er nået dertil, at vi skal aftale møde med Fenger, så vi kan blive enige om detaljerne.

2022 sluttede med Julehygge i Rytterskolen den 15. december.

Den 12. januar fortalte museumsinspektør på Forstadsmuseet Bitten Larsen om arbejdet med og udgivelse af Bogen om Svendebjerg i anledning Grundejerforening Svendebjergs 100 års jubilæum. Der er mange i grundejerforeningen, der har medvirket ved tilblivelsen af bogen. Blandt andet er der gennemført mange interviews.

Bitten Larsen gennemgik den spændende historie om et område i Hvidovre.

Selskabet besøgte den 21. februar Kulturhus Risbjerggaard hvor Kultur- og fællesskabskoordinator Bodil Knutz fortalte om husets indretning. Vi var så heldige, at vi også fik fremvist teatersalene samt værkstedet. Her var teaterchef og kreativ producent Stephan Pollner vært.

Karen Johansen og Anders Aalund fortalte om personerne bag navnene på de forskellige sale: Michael Strunge, Bertel og Frida Budtz Møller, F.P. Jac og Hans Peder Pedersen–Dan.

Vi skulle selv stå for opsætning af stole og borde, hvilket vi ikke synes er særlig godt, når man betænker gennemsnitsalderen i HLS.

Den 7. marts var Birger Mosholt på scenen i Kometen, hvor han under overskriften ”Fra nøjsomhed og almen fattigdom til overflod, der gav underskud” fortalte om sin barndom, ungdom og arbejde i Hvidovre.

 

Lidt over 100 personer var mødt op. De fik et rigtig godt indblik i Mosholts arbejdsmetoder med at bringe de ofte meget vanskelige børn til orden. Mosholt brugte mange kræfter på at overbevise de unge mennesker om at løsningen på det, de gik og rodede med, lå inde i dem selv. Det var virkelig spændende at lytte til.

Den 9. marts havde Selskabet sørget for at Allan Tønnesens nye bog ”Frederik den fjerdes rytterskoler” kunne blive præsenteret i Rytterskolen.

Karen Johansen og undertegnede har deltaget i et arrangement i Kulturhus Risbjerggaard, hvor man bl.a. skulle komme med forslag til brugen af kulturhuset. Vi mener begge, at Kometen er at foretrække. Køkkenfaciliteterne er langt bedre, men ikke mindst det faktum, at man ikke selv skal sørge for opstilling og nedtagning af møbler gør udslaget.

Kenneth Bak (C) og Amanda Larsen (A) er blevet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget til at sidde i HLSs bestyrelse. Vi vil gerne her sige hjertelig velkommen. I har allerede vist jeres store værd for bestyrelsesarbejdet.

Der er ikke udpeget suppleanter for Amanda og Kenneth.

Til slut vil jeg på HLSs vegne takke Gitte Jakobsen for sine 10 år i bestyrelsen, hvor hun har medvirket til at holde os på sporet. Gitte har også brugt mange timer på gennemlæsning af bladet, så især den sproglige og ikke mindst grammatiske side af sagen var i orden. Gitte har i mange år interesseret sig for slægtsforskning og vil fremover bruge mere tid på dette. Gitte har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsesvalget, men har heldigvis lovet at ville hjælpe fremover, når tiden tillader det. Endnu engang tusind tak Gitte.

På bestyrelsen vegne
Anders Aalund

Bestyrelsens beretning for 2022 – 2023 er aflagt af formanden for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS), Anders Aalund, på den ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 i Kometen.

156 sider medlemsblad er det blevet til siden sidste generalforsamling. Det er et imponerende antal artikler, der bliver skrevet i løbet af et år. Et omfang vi med rette kan være stolte af og meget taknemmelige for. Tusind tak til forfatterne.

Man kommer langt omkring når man læser bladet. Slægtsgårde i Avedøre, tidligere vandløb og åer i Hvidovre Nord, der nu stort set alle er lagt i rør, mange fine referater af vore spændende møder med interessante oplægsholdere, præsentation i anledning af bogudgivelse, beskrivelser af lokalhistoriske jubilæer som for eksempel Køge Bugt Banens 50 års dag, kunstture i Avedøre Stationsby, artikler fra spændende boliger som for eksempel et vandtårn, spændende artikler fra Forstadsmuseet, diskrete vartegn rundt omkring i Hvidovre så som transformerstationer, jo listen er lang og dog alligevel ikke komplet. Redaktionsudvalget synes bladet rammer bredt, så alle kan få en god oplevelse, når de læser bladet.

Når vi har været med til årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening, er der da heller ikke tvivl om, at vores medlemsblad skiller sig markant ud som et af de fornemmeste både hvad angår antallet af artikler, men sandelig også opsætning og udstyr. Dette er ikke blot vores egen holdning men også mange af de øvrige deltageres.

Så endnu engang tusind tak til alle involverede. De ca. 700 blade skal jo også afleveres til medlemmerne, hvilket klares med bravur af en flittig flok frivillige.

Og frivillige har Selskabet god brug for i løbet af året. Det skal siges, at selskabet er meget taknemmelige for den store indsats, som vore mange frivillige yder i diverse sammenhænge, men vi godt kan bruge flere. Dette gælder også for henholdsvis arrangementsudvalget og interviewgruppen.

En anden vigtig funktion i HLS er kassererhvervet. Knud Sørensen lægger virkelig meget arbejde i at sørge for, at medlemskontingentet bliver betalt. Det bliver til mange telefonopkald og cykelture i denne sags tjeneste. Tusind tak til Knud for det store arbejde.

Selskabets kalender vækker jo også glæde, når den lander i postkassen. 2023 udgaven handler om forretninger. De medfølgende tekster er blevet til i et rigtig godt samarbejde mellem Forstadsmuseet og HLS. Emner til fremtidige kalendere modtages meget gerne.

Forretninger er jo noget, der har optaget en flittig arbejdsgruppe gennem flere år. Efterhånden er det lykkedes, at komme ud i alle kroge og hjørner af kommunen. En database er ved at blive befolket med alle de data, der er indsamlet. Ligeledes er Forstadsmuseets billedarkiv blevet gennemtrawlet for billeder med forretningsmotiver. De vil også blive lagt ind i databasen. Skulle du ligge inde med fotos, du mener kan have interesse, er du meget velkommen til at henvende dig til enten Forstadsmuseet eller HLS

Arrangementsudvalget har i det forløbne år endnu en gang skabt en fin palet af arrangementer, som altid er velbesøgte. Tusind tak til udvalget for den store indsats.

Den 9. marts var der i skolestuen på Rytterskolen mulighed for at lytte og selv bidrage med historier under overskriften ”Husker du vor skoletid”. Skolestarten på Avedøre gamle skole var temaet, der blev beskrevet af Randi Kronow, Bjarne Iversen og Bjarne Vinter.

Vores levede liv var overskriften da en flok damer på 85+ mødtes den 12. april i Rytterskolen. Der blev udvekslet mange gode historier og oplevelser. Møderne skulle gerne ende ud i en artikel i bladet.

HLS besøgte den 28. april Hvidovre Kirke. Kirke- og kulturmedarbejder Anette Bjerregaard og sognepræst Eva K. Østerlind var værter ved en gennemgang af kirkens historie og indretning. Efter besøget i kirken var der kirkekaffe i Magistergaarden.

Niels Ulsing fortalte den 3. maj om sin barndom og ungdom i Hvidovre samt om sit arbejdsliv som socialrådgiver, men ikke mindst om sine 40 år i kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. Det var en rigtig spændende aften med gode historier fra rådhuset.

Risbjerg Kirkegård er efterhånden en af gengangerne blandt HLSs arrangementer. Den 18. maj besøgte vi igen den flotte kirkegård. Formand for kirkegårdsbestyrelsen Børge Grøn Iversen og kirkegårdsleder Tommy Nielsen var rigtig gode værter.

Det er ikke Hvidovre alt sammen, så den 19. juni var HLS på nabobesøg i Brøndby Kommune, hvor man besøgte Middelalderlandsbyen. ”Historielauget af 2021” repræsenteret ved Niels Peter og Charlotte Gillesberg som fortalte om og viste rundt i Middelalderlandsbyen. Landsbyen har mange skolebørn på besøg i løbet af året, der så kan opleve historien næsten live. Samlingen af lægeurter blev også gennemgået.

Som sædvanligt er der i løbet året flere besøg i Rytterskolen. Arrangementer der altid tiltrækker mange, der får et par hyggelige timer ud af det. Poul Sørensen og Karen Johansen sørger også for, at deltagerne får et godt foredrag om Rytterskolen. Det første besøg fandt sted den 14. juli.

Flere af vore arrangementer og eller ture fortjener gentagelse. Således vandreturen fra Avedøre Landsby til Glostrup kirke. Turen var delt op i to etaper. Første halvdel af turen, nemlig fra Avedøre Gamle Skole til Brøndbyvester Mølle fandt sted 30. august. Man fulgte den rute, borgerne i Avedøre brugte, når de indtil 1893 skulle i Kirke. Avedøre hørte nemlig til Glostrup Sogn indtil da. Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortalte undervejs. Vi så også på gamle kort. Købmanden i Avedøre fik også nogle ord med vejen.

Anden etape fra Brøndbyvester Mølle til Glostrup Kirke foregik den 6. september. Igen med gode ord fra Lisbeth Hollensen. Da vi nåede frem til Glostrup Kirke var der en meget minutiøs gennemgang af kirken af kirketjeneren.

Turen var blevet til i samarbejde med Forstadsmuseet og Lokalhistorisk Forening for Brøndby.

Sol over Avedøre var titlen på Solveig Isbrands meget velbesøgte foredrag om sit arbejde i forskellige organisationer som udsending i nogle af verdens brændpunkter. Også arbejdet i Avedøre Stationsby Syd blev omtalt. Alt dette kunne man opleve den 7. september.

Den 22. september gennemgik Henning Elsby i Rytterskolen sit og Lars Bo Henriksens store arbejde med kortlægning af åer og vandløb i Hvidovre Nord. Et rigtig fint foredrag, der beskrev løbene. Man kan læse meget mere om emnet i flere artikler i bladet.

Pierre Miehe Renard fortalte den 20. oktober om sit virke i Teater Vestvolden. Pierre Miehe Renard fortalte blandt andet om det store samarbejde, der var nødvendigt, når der skulle skrives og opføres Egnsspil. Egnsspillende har stor betydning for mange mennesker.

Igen den 1. november var der hyggeeftermiddag i Rytterskolen.

“Mit Hvidovre” var titlen på Flemming Holberg Fengers gennemgang af sine år i Hvidovre samt sit virke inden for byggebranchen. Fenger har stået for mange kendte bygninger i Hvidovre. Her skal blot nævnes Cafe Viktoria og renoveringen af bygning på hjørnet af Avedøre Havnevej, Brostykkevej og Arnold Nielsens Boulevard. Der var mange og høre Fenger.

Sidenhen har Flemming Holberg Fenger generøst foreslået, at hans firma skulle donere 100.000 kr. til film om forretninger i Hvidovre. Manus er blevet udviklet i samarbejde med museumsinspektør på Forstadsmuseet Bitten Larsen. Vi er nået dertil, at vi skal aftale møde med Fenger, så vi kan blive enige om detaljerne.

2022 sluttede med Julehygge i Rytterskolen den 15. december.

Den 12. januar fortalte museumsinspektør på Forstadsmuseet Bitten Larsen om arbejdet med og udgivelse af Bogen om Svendebjerg i anledning Grundejerforening Svendebjergs 100 års jubilæum. Der er mange i grundejerforeningen, der har medvirket ved tilblivelsen af bogen. Blandt andet er der gennemført mange interviews.

Bitten Larsen gennemgik den spændende historie om et område i Hvidovre.

Selskabet besøgte den 21. februar Kulturhus Risbjerggaard hvor Kultur- og fællesskabskoordinator Bodil Knutz fortalte om husets indretning. Vi var så heldige, at vi også fik fremvist teatersalene samt værkstedet. Her var teaterchef og kreativ producent Stephan Pollner vært.

Karen Johansen og Anders Aalund fortalte om personerne bag navnene på de forskellige sale: Michael Strunge, Bertel og Frida Budtz Møller, F.P. Jac og Hans Peder Pedersen–Dan.

Vi skulle selv stå for opsætning af stole og borde, hvilket vi ikke synes er særlig godt, når man betænker gennemsnitsalderen i HLS.

Den 7. marts var Birger Mosholt på scenen i Kometen, hvor han under overskriften ”Fra nøjsomhed og almen fattigdom til overflod, der gav underskud” fortalte om sin barndom, ungdom og arbejde i Hvidovre.

 

Lidt over 100 personer var mødt op. De fik et rigtig godt indblik i Mosholts arbejdsmetoder med at bringe de ofte meget vanskelige børn til orden. Mosholt brugte mange kræfter på at overbevise de unge mennesker om at løsningen på det, de gik og rodede med, lå inde i dem selv. Det var virkelig spændende at lytte til.

Den 9. marts havde Selskabet sørget for at Allan Tønnesens nye bog ”Frederik den fjerdes rytterskoler” kunne blive præsenteret i Rytterskolen.

Karen Johansen og undertegnede har deltaget i et arrangement i Kulturhus Risbjerggaard, hvor man bl.a. skulle komme med forslag til brugen af kulturhuset. Vi mener begge, at Kometen er at foretrække. Køkkenfaciliteterne er langt bedre, men ikke mindst det faktum, at man ikke selv skal sørge for opstilling og nedtagning af møbler gør udslaget.

Kenneth Bak (C) og Amanda Larsen (A) er blevet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget til at sidde i HLSs bestyrelse. Vi vil gerne her sige hjertelig velkommen. I har allerede vist jeres store værd for bestyrelsesarbejdet.

Der er ikke udpeget suppleanter for Amanda og Kenneth.

Til slut vil jeg på HLSs vegne takke Gitte Jakobsen for sine 10 år i bestyrelsen, hvor hun har medvirket til at holde os på sporet. Gitte har også brugt mange timer på gennemlæsning af bladet, så især den sproglige og ikke mindst grammatiske side af sagen var i orden. Gitte har i mange år interesseret sig for slægtsforskning og vil fremover bruge mere tid på dette. Gitte har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsesvalget, men har heldigvis lovet at ville hjælpe fremover, når tiden tillader det. Endnu engang tusind tak Gitte.

På bestyrelsen vegne
Anders Aalund