Årsberetning

Velkommen til en noget forsinket generalforsamling 2021. Men som I alle er klar over, var generalforsamlingen den 5. marts 2020 den sidste aktivitet i Selskabet i lang tid. Landet blev simpelt hen lukket ned kort efter vores generalforsamling i et forsøg på undgå, at alt for mange blev smittet med covid-19.

Selskabets udadvendte aktiviteter gik i nul. Alle de gode og ihærdige mennesker i arrangementsudvalget fik travlt med at finde nye datoer, aflyse, og endnu engang finde nye datoer og så videre. Et kæmpe arbejde, der gjorde, at selskabet så snart vi atter måtte forsamles i lidt større grupper meget hurtigt var klar med arrangementer. Herfra skal lyde en endog meget stor tak for dette arbejde. Også oplægsholderne skal have tak for deres fleksibilitet.

Interviewgruppens arbejde blev selvfølgelig også sat på hold. Det er nu engang bedst at sidde over for hinanden, når der skal interviewes. Men så snart det var muligt, trådte gruppen sammen, og det er endda lykkedes at skaffe lidt flere interviewere, så det vigtige arbejde kan fortsætte. Stort til lykke med det.

Kommunikationsudvalget, der har til opgave at sammensætte Selskabets blad nød godt af at strømmen af artikler ikke stilnede af. Her skal lyde en stor takt til forfatterne af artiklerne. Redaktøren af bladet sørgede for elektroniske møder, så bladet kunne redigeres. Også et prisværdigt initiativ.

Men det er jo ikke nok, at stå med et flot blad. Det skal også distribueres. Alt dette blev orkestreret på fineste vis, uden at vi på noget tidspunkt var i konflikt med regler for forsamlingsstørrelser. Rigtig godt gået.

Bladet har jo fået nyt layout og størrelse. Enkelte har besværet sig lidt over, at størrelsen ikke passede ind i det arkiveringssystem, de havde opbygget hjemme i reolen. Men heldigvis er de positive tilkendegivelser langt i overtal.

Kalenderen, der blev omdelt sammen blad 2020-4 er nærmest en familiekrønike. En kalender mange har sagt, at de var rigtig glade for. Tak til bidragyderne.

Cornaen blev holdt i stramme tøjler takket være befolkningens meget aktive medvirken i kombination med de højere temperaturer. Dette gjorde, at vi sensommeren 2020 kunne genoptage vores arrangementer.

Den 18. og 23. august var selskabet på tur til Avedøre Landsby hvor landsby lavets oldermand Johnni Andersen fortalte om landsbyens historie. Det blev heldigvis også til nogle historier og anekdoter om nogle af landsbyens koryfæer.

Den. 2. september var Selskabet på besøg i Sankt Nikolaj Kirke. Ca. 50 var mødt i Johan Otte von Sprechelsens katolske kirke fra 1960. Vi fik virkelig meget at vide om den katolske kirkes ritualer og om indretningen af kirken.

Den 22. oktober kunne Selskabets medlemmer i Lille Friheden møde Heinz Hildebrandt. Fodboldspiller i henholdsvis Vejle og Hvidovre. En periode på landsholdet var det også blevet til. En 37 årig karriere som lærer på Strandmarksskolen/Engstrandskolen var også på cv’et. Men det var hovedsageligt fodbolden, der til stor tilfredshed prægede foredraget.

Lavere temperaturer betyder større risiko for at blive smittet af vira. Endnu engang blev der strammet op omkring forsamlingers størrelse. Det betød igen, at Selskabets aktiviteter blev droslet ned.

Ingen arrangementer, ingen bestyrelsesmøder før vi nåede ind i maj 2021.

Generalforsamling kunne vi heller ikke afholde på det tidspunkt, der er angivet i vedtægterne.

Men det bliver heldigvis varmere som tiden går, og de mest udsatte grupper i samfundet blev vaccineret. Derfor kunne vi i maj måned genoptage vore arrangementer.

Den 19. maj besøgte Selskabet Kommunens Materielgård på Høvedstensvej. Her fik vi en gennemgang af det kørende materiel. Vi fik poser med frø (Hvidovreblandingen), som kunne sås i haverne og dermed skaffe bedre muligheder for en større biodiversitet. Med andre ord flere insekter, bier og sommerfugle.

Også renovationen blev gennemgået. Et emne som vil berøre mange af selskabets medlemmer, når der skal anlægges nye oplagringspladser til affaldsbeholderne.

Endelig den 8. juni med lidt mere end et halvt års forsinkelse havde Selskabet sat tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Danmarks Kommunistiske Parti Ivan Schjønning stævne. Et velbesøgt arrangement med ca. 70 deltagere.

Ivan Schønning fortalte levende om sin tid i kommunalbestyrelsen og før da i Kommunistisk Ungdom.

Den 22. juni besøgte Selskabet Hvidborg. Her er mange børn og familier gennem tider blevet hjulpet på rette spor. Forstander Mikala Frølich fortalte om stedets historie og virke. Vi fik ligeledes en rundvisning i de mange bygninger, der hører til stedet.

Den 5. og 20. juli var der åbent hus på Rytterskolen. Der var ikke nogen egentlig dagsorden, men snakken gik fint. Alene det, at få lov at mødes betød meget for deltagerne.

Selvom vi kun har haft mulighed for at hverve nye medlemmer ved ganske får arrangementer er det alligevel lykkedes at holde et stabilt medlemstal. Vi er stadig omkring 670 medlemmer. De fleste nye medlemmer har fundet vej til os via hjemmesiden.

Det opleves desværre alt for ofte, at bygninger (også bevaringsværdige) nedrives, for at gøre plads til nybyggeri. Selskabets bestyrelse er selvfølgelig ikke tilfreds med dette. Vi har haft et indlæg i Hvidovre Avis vedrørende Eriksminde.

Det er bestyrelsens ambition, at blive høringsberettiget i alle nedrivningssager hvor bebyggelsen er vurderet til SAVE 3 eller mindre.

Bestyrelsen har også brugt kræfter på at opdatere Selskabets vedtægter. Ændringerne til vedtægterne er udarbejdet, fordi de nuværende vedtægter på en række områder ikke er i overensstemmelse med praksis og ikke informativt svarer til de nuværende behov.

Med disse ord håber bestyrelsen, at vi fremover kan drive Selskabet uden forstyrrelser fra covid-19 eller andre vira.

Vi glæder os til at møde jer ved vore arrangementer og modtager meget gerne ris og ros og forslag til nye tiltag.

På bestyrelsens vegne

Anders Aalund