På sidste års generalforsamling den 14. marts tog vi afsked med Benny Riisager, der
grundet sygdom i nærmeste familie, valgte at tage en pause. Som nyt medlem valgtes tidligere
kommunaldirektør Jens Frederik Jørgensen, som efterfølgende valgtes som næstformand.

Grundet sygdom måtte Vagn Bacher trække sig fra bestyrelsen. Suppleant Lars Bo Henriksen
trådte ind i stedet.
Kommunalbestyrelsens ene repræsentant i bestyrelsen, Allan Fredskov, afgik ved døden
den16. januar i år. Som ny repræsentant blev Ømer Kuscu udpeget den 31. januar 2012.
Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen haft 10 bestyrelsesmøder og diverse
udvalgsmøder. Vi valgte at skære ned i antallet af de faste udvalg, så vi arbejder nu med
et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg, et kommunikationsudvalg og et kulturistudvalg.
Selskabet har været arrangør eller deltaget i 13 arrangementer siden sidste generalforsamling.
Mandag den 9. maj besøgte vi Quarkcentret, hvor naturvejleder Flemming Hansen
engageret viste og fortalte om Quarkcentret. Efterfølgende besluttede bestyrelsen at
fremsende et indlæg til Hvidovre Avis, hvor vi pegede på muligheder for at fortsætte centrets
virksomhed, når den kommende jernbane kommer til at gå gennem Avedøresletten.
Kommunalbestyrelsen har siden valgt at gå positivt ind i sagen. Søndag den 29. maj kørte
vi i bus til Garderhøjfortet i Gentofte. Det var et spændende besøg, men lidt ærgerligt, at
kun 20 fik den gode oplevelse.
Søren Østergaard fra vores eget selskab viste tirsdag den 6. september rundt på vores del
af Vestvolden. Her blev vi vidne til et engageret indlæg og en spændende rundvisning.
Tirsdag den 4. oktober kørte linie 132 igen. Ved den første tur var der så mange tilmeldinger,
at vi valgte at tage nok en tur ad den gamle rute anno 1952. Denne gang sponserede
busselskabet Arriva en ”rigtig” bus, hvor Poul Sverrild undervejs kunne fortælle om rutens
bygninger og pudsige hændelser.
Mandag den 24. oktober fortalte Peter Holmenlund i Auditoriet i Avedøre Lejren om gartneriernes
ud- og afvikling i Avedøre. Et yderst interessant og meget indsigtsfuldt foredrag
om en periode, hvor gartnerierne havde stor betydning for mange mennesker.
Forstadsmuseets leder, Poul Sverrild, fortalte den 21. november om sidste nyt indenfor det
lokalhistoriske. Det blev traditionen tro en aften, hvor vi endnu en gang begejstredes over
alle de initiativer, der igangsættes fra Forstadsmuseet.
De 2 sidste arrangementer fandt sted i Auditoriet i Avedøre Lejren, hvor vi fandt forholdene
for foredragsholderne så gode, at vi i kommende sæson vil henlægge nogle af arrangementerne
til Auditoriet.
Mandag den 16. januar i år havde vi Svend Knudsen som foredragsholder. Trods svigt i
teknikken lykkedes det Svend Knudsen at holde et foredrag, hvor vi fik en beretning fra et
spændende liv både som gartneri ejer, igangsætter og primus motor i etablering af Rødovre
Centrum. HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
BANKFORBINDELSE: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 102852-3
CVR/SE nr. 31676363
Tidligere kommunaldirektør og nuværende næstformand i selskabet, Jens Frederik Jørgensen,
afsluttede den 27. februar i Lille Friheden med at fortælle om sin opvækst, uddannelsesforløb
og navnlig tiden i Hvidovre kommune. Over 80 deltagere blev vidne til et foredrag
med både muntre og mere seriøse oplevelser fra et langt liv som embedsmand
Selskabets Kulturister yder en stor indsats.
De har medvirket ved Forstadsmuseets Butik i stationscentret ”Hvidovre C”.
I tiden den 2. maj til den 28. maj deltog mange Kulturister i det spændende initiativ, hvor
Forstadsmuseet i sin butik satte spot på, hvad museet kan tilbyde. De mange besøgende
blev mødt af engagerede guider.
Ved Befæstningsdagen søndag den 25. september og ved det traditionelle julemarked i
Avedøre Lejren skete det også med Kulturisternes medvirken.
Uden Kulturisternes medvirken ved omdeling af vores medlemsblad ville selskabets økonomi
se ganske anderledes ud.
Der skal lyde en stor tak til alle dem, der har engageret sig i de praktiske gøremål.
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har den 29. oktober været repræsenteret på Frivillighedsmessen
i Avedøre. Et stort arrangement, hvor mange lagde vejen forbi vores stand,
og vi fik enkelte nye medlemmer. Vi deltog endvidere den 21. januar i år i Hovedbibliotekets
Lørdagshjørne. Med løbende power point program og deltagelse af 4 bestyrelsesmedlemmer
fik vi god kontakt til de besøgende. 5 nye medlemmer blev resultatet. I sin
egenskab af formand for Københavns Befæstningsforening fik vores formand mulighed for
i direkte radioprogram på Befæstningsdagen at tale om Københavns Befæstning herunder
Forstadmuseets arrangement på Vestvolden.
Selskabet har med 5000 kr. støttet udgivelsen af bogen: En scrapbog om 1960-1980.
Hvidovre Rock. Fra pigtråd til Heavy Metal. Kender man ikke bogen kan den anbefales,
idet den udover den umiddelbare musikhistorie rummer meget om vores lokalhistorie i den
nævnte periode.
Vores medlemsblad, der i år har 30 års jubilæum, udgives i samarbejde med Forstadsmuseet.
Bladet udkommer 4 gange årligt og i et oplag på 600. Lidt faldende udgifter til trykning
har gjort, at vi i sidste udgivelse har kunnet udgive bladet i farver. Falder det godt ud,
påtænkes det at fortsætte med bladet i farver.
I samarbejde med Forstadsmuseet vil vi gerne medvirke til indsamling af fortællinger, erindringer,
billeder m.v. om vores fælles lokalhistorie, der så kan bringes i medlemsbladet.
Der kan være mange indfaldsvinkler, så er der nogen, der har noget at fortælle om livet i
Hvidovre/Avedøre, vil vi meget høre om det. Det gælder alle samfundsområder kultur,
sport, erhvervsliv, kirke, foreningsliv såvel som boligområder.
Vores hjemmeside besøges af et stigende antal brugere. Tidligere numre af medlemsbladet
er i gang med at blive scannet, så det bliver muligt at se alle tidligere årgange.på
hjemmesiden. Redaktøren bestræber sig på at være så aktuel som muligt og sørger for
uddybende kommentarer omkring de enkelte arrangementer.
Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og
generalforsamlingen i Dalum Landbrugsskole. Her er som sædvanlig god lejlighed til at
træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer
I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne
gennem vores fælles tilholdssted i Rytterskolen. Under ombygning og bygning af et nyt
menighedshus har kirken benyttet Rytterskolen, så det har været et hus, hvor der ofte har
været mange interessenter på spil.
Sluttelig vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der på den ene eller anden
måde har bidraget til selskabets drift eller har givet en hånd med ved vores forskellige
arrangementer. Endnu en gang en særlig tak til Bodil og Laurs, der beredvilligt sørger for
kaffe, the og ofte hjemmebag til vores arrangementer.
Beretningen afsluttet den 11. marts 2012
På vegne af bestyrelsen
Ole Asbjørn Petersen, formand