Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen haft 10 bestyrelsesmøder og diverse
udvalgsmøder og underudvalg.
Selskabet har været arrangør eller deltaget i 10 arrangementer siden sidste generalforsamling
startende den 13. april og 14. april, hvor vi i dagstimerne i Rytterskolen viste den
gamle Hvidovre film. Den 2o. maj var der rundvisning på Hvidovre Kirkegård med Poul
Sverrild som rundviser. Den 1. juni gik turen til søfortet Trekroner. Det blev en regnfuld
affære. Tirsdag den 1. september besøgte i Pumpestationen ved Lammefjorden og fik en
vellykket tur langs Lammefjorden afsluttende med besøg på Malergården. Søndag den 26.
september afvikledes årets Befæstningsdag. Historiens Hus, som det hed den gang, stod
for arrangementet med medvirken af flere af selskabets Kulturister. Mandag den 25. oktober
fortalte Poul Sverrild om sidste nyt fra det lokalhistoriske område. Vores nabokommune
Valby var omdrejningspunktet i Mylius Thomsens inciterende foredrag den 22. november.
Tidligere skolebibliotekar ved Avedøre Skole, Bent Østergård, fortalte om skolerne i
Avedøre og den senere udvikling såvel by- som befolkningsmæssigt i et foredrag den 24.
januar. Rytterskolen slog dørene op den 23. februar for at give medlemmerne mulighed for
at udveksle erfaringer og historier om den gamle bus 132 rute. Det var optakten til selve
busturen den 2. marts. Her deltog 40 medlemmer og 27 var på venteliste.
Medlemsbladet fik sidste år med Jørgen Salhauge ny medredaktør samtidig med, at han
påtog sig opgaven med at redigere selskabets hjemmeside.. Bladet er i samarbejde med
Historiens Hus, nu Forstadsmuseet, kommet ud i det antal numre, vi har besluttet, og er
fortsat udført med stor professionalisme og dygtighed. Uden Kulturisternes aktive medvirken
i forsendelsesprocessen kunne det kun vanskeligt hænge sammen, så jeg vil på bestyrelsens
vegne sige tak til Kulturisterne for såvel denne medvirken som ved medvirken
ved andre arrangementer. Bladet trykkes i 600 eksemplarer. Selskabet har i år bidraget
økonomisk til udgivelse af bogen ”Velfærdsdrømme” af Sven Eske Kristensen, som også
blev bragt ud af Kulturisterne.
Selskabets hjemmeside har fået et gevaldigt løft. Vi bestræber os på at være så aktuelle
som muligt, og der er gerne uddybende kommentarer omkring arrangementerne.
Sammenslutningen af Avedøre Selskabet og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab synes at
være gået uden problemer. Der har været et godt samarbejde i de nedsatte udvalg omkring
arrangementer og foredragsholdere, og de to observatører i bestyrelsen har aktivt
medvirket i selskabets virke.
Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement
samt generalforsamling. Det afholdtes atter i Hornstrup Centret ved Vejle, og der var god
lejlighed for at træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.
Vores selskab er med i Københavns Befæstningsforening. Kulturministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
og Real – Dania fonden står bag et projekt på 175 millioner, og i 2010 var det
specielt Trekroner i Københavns Havn, der var i fokus. Under megen festivitas og royal
medvirken åbnedes Trekroner med nye og spændende tilbud til publikum.